نی : ۲۰۱۶ بدترین سال برای اطلاعات در افغانستان است

نی : ۲۰۱۶ بدترین سال برای اطلاعات در افغانستان است

دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) اعلام کرده است که در ۷ سال گذشته، سال ۲۰۱۶ میلادی بدترین سال در زمینه دسترسی به اطلاعات بوده است. در خبرنامه‌ای که دفتر نی هم‌زمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات منتشر کرده،...