نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد به ویانا سفر می‌کند

نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد به ویانا سفر می‌کند

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد قرار است بخاطر صحبت کردن در مورد فعالیت هستوی ایران، در این ماه به ویانا سفر کند.   او در این سفر خود با مقام‌‎های اداره نظارت هستوی ملل متحد در ویانا دیدار خواهد کرد. آژانش...