نیکولاس هایسم: اصلاحات انتخاباتی باورمندی مردم را به این پروسه افزایش می‌دهد

نیکولاس هایسم: اصلاحات انتخاباتی باورمندی مردم را به این پروسه افزایش می‌دهد

نماینده ویژه سازمان ملل گفته است که اگر اصلاحات به میان نیاید، مردم افغانستان نسبت به انتخابات بی باور خواهند شد. نیکولاس هایسم، نماینده ویژۀ سازمان ملل در افغانستان در صحبت با تلویزیون یک، با اشاره به ضروری بودن اصلاح...