نیکلسن: رهبران طالبان در مذاکرات صلح دخیل اند

نیکلسن: رهبران طالبان در مذاکرات صلح دخیل اند

فرمان‌ده عمومی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان می‌گوید که که شماری از رهبران پیکارجویان طالب در مذاکرات صلح دخیل هستند.   «جنرال جان نیکلس» فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان طی گفتگو با مقام‌های کشور اش...