نیکلسن رسماً جانشین کمبل شد

نیکلسن رسماً جانشین کمبل شد

جنرال مک نیکلسن، از سوی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا به‌عنوان فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان مورد تأیید قرار گرفت. وی قبلاً از سوی رییس‌جمهور امریکا به‌عنوان فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان...