نیمه‌های شب گذشته پولیس در غور بر مواضع طالبان حمله کرد

نیمه‌های شب گذشته پولیس در غور بر مواضع طالبان حمله کرد

نیروهای پولیس ولایت غور شب گذشته بر یکی از مواضع بزرگ مخالفین حکومت در ولسوالی پساوند حمله کردند. بر اساس گزارش های رسیده به تلویزیون چکاد ده ها تن از نیروهای پولیس ملی ساعت ۱۱ شب گذشته از چندین جهت پایگاه های طالبان را...