اداره محلی نیمروز در تلاش از بین بردن کمبودی‌های معارف است

اداره محلی نیمروز در تلاش از بین بردن کمبودی‌های معارف است

محمدسمیع والی نیمروز در مراسم حمایت گسترده مردم از برنامه‌های حکومت وحدت ملی در شهر زرنج، مرکز این ولایت گفت که برای حمایت از معارف، صندوق‌های کمک گذاشته می‌شود.   والی نیمروز اذعان داشت که هم اکنون چندین مکتب در...