والی نیمروز: هیچ پروژه خیالی در این ولایت وجود ندارد

والی نیمروز: هیچ پروژه خیالی در این ولایت وجود ندارد

والی نیمروز: هیچ پروژه خیالی در این ولایت وجود ندارد   والی نیمروز تاکید دارد که هیچ پروژه خیالی در این ولایت وجود ندارد. انجینر محمد سمیع، والی نیمروز در هنگام دیدار با برخی از مسئولان اداره‌های دولتی، اعضای شورای...