والی نیمروز از روند کار ساخت ۵ پاسگاه امنیتی میدان‌هوائی نظارت کرد

والی نیمروز از روند کار ساخت ۵ پاسگاه امنیتی میدان‌هوائی نظارت کرد

مسئولان محلی در ولایت نیمروز می‌گویند که از روند جریان کار اعمار ۵ پاسگاه امنیتی در میدان هوائی این ولایت نظارت صورت گرفت.   «محمدسمیع» والی نیمروز که از روند جریان کار اعمار این پاسگاه‌ها نظارت می‌کرد گفت که تامین...