۳ تن در نیمروز قربانی ماین کارگذاری خود شدند

۳ تن در نیمروز قربانی ماین کارگذاری خود شدند

مسئولان امنیتی در ولایت نیمروز می‌گویند که ۳ ماین گذار از گروه طالبان توسط ماین کارگذاری دست خود شان کشته شدند.   گفته اند که سه ماین گذار گروه طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. محمدرضا رضایی، یک تن از مسئولان...