مقام‌های امنیتی نیمروز از حمله شهروندان پاکستانی و ایرانی به بند کمال خان خبرمیدهند

مقام‌های امنیتی نیمروز از حمله شهروندان پاکستانی و ایرانی به بند کمال خان خبرمیدهند

مقام‌های امنیتی در ولایت نمیروز می‌گویند طی ده روز گذشته یک حمله از سوی یک تبعه پاکستانی به بندکمال‌خان صورت گرفته است.   به بیان آن‌ها، یک حمله از سوی یک تبعه ایرانی در ولسوالی خاشرود این ولایت صورت گرفته...