بازدید والی نیمروز از ریاست شهرداری این ولایت

بازدید والی نیمروز از ریاست شهرداری این ولایت

والی نیمروز روز گذشته با شماری از اعضای شورای ولایتی و روسای ادارات ملکی از ریاست شهرداری این ولایت بازدید کرد.   «اینجینر» محمد سمیع والی نیمروز طی دیدارش با کارمندان ریاست شهرداری این ولایت  بر شفافیت  تاکید نموده...