تاکید والی نیمروز بر ارتقای ظرفیت زنان در این ولایت

تاکید والی نیمروز بر ارتقای ظرفیت زنان در این ولایت

محمد سمیع والی نیمروز فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای قابله‌گی را برای زنان در این ولایت موثر عنوان کرده و بر فراگیری آن توسط زنان تاکید نمود.   والی نیمروز از مرکز آموزشی نرسنگ و قابلگی "جامعه" که زنان در آن مصروف کسب...