مقام‌های محلی نیمروز از گرفتن ده هزار جریب زمین از چنگ غاصبین خبر می‌دهند

مقام‌های محلی نیمروز از گرفتن ده هزار جریب زمین از چنگ غاصبین خبر می‌دهند

مقام‌های محلی در ولایت نیمروز از بیرون ساختن ده هزار جریب زمین دولتی از چنگ غاصبین دراین ولایت خبر می‌دهند. در خبرنامه‌ی دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز آمده است که روز گذشته والی این ولایت همراه با شماری از مقام‌های...