نیمروز باید به ولایت درجه دوم ارتقاء کند

نیمروز باید به ولایت درجه دوم ارتقاء کند

برخی از شهروندان ولایت نیمروز، در یک همایش از آنچه بى‌توجهى حکومت به این ولایت مى‌خوانند انتقاد نموده و خواستار ارتقاء نیمروز، از ولایت درجه سوم به درجه دوم گردیدند.   آنان می‌گویند که درعدم تشکیلات کافی این ولایت،...