مقام‌های محلی نیمروز: مشکل آب آشامیدنی نیمروز حل نشده است

مقام‌های محلی نیمروز: مشکل آب آشامیدنی نیمروز حل نشده است

مقام‌های محلی ولایت نیمروز می‌گویند که مردم این ولایت همچنان با مشکل آب آشامیدنی روبرو می‌باشند.   سید ولی سلطان، والی نیمروز گفته است که با وجود اکمال پروژه آب قلعه فتح مشکل آب آشامیدنی مردم شهر زرنج و حومه آن در...