پدر نیمار برای آغاز مذاکرات با پاری‌سن‌ژرمن عازم فرانسه شد

پدر نیمار برای آغاز مذاکرات با پاری‌سن‌ژرمن عازم فرانسه شد

پدر نیمار برای آغاز مذاکرات با پاری‌سن‌ژرمن عازم فرانسه شد   گزارش‌ها می‌رساند که پدر نیمار برای آغاز مذاکرات با پاری‌سن‌ژرمن عازم فرانسه شده‌است. روزنامه مارکا تایید کرده که در صورت تمایل نیمار، پاری سن ژرمن...