۹۰ نفر از نیروهای پایگاه ۲۰۷ ارتش سند فراغت گرفتند

۹۰ نفر از نیروهای پایگاه ۲۰۷ ارتش سند فراغت گرفتند

مسئولان پایگاه ۲۰۷ ارتش می‌گویند که ۹۰ نفر از نیروهای این پایگاه بعد از فرا گیری ۴ هفته تعلیمات نظامی طی مراسمی با حضور، «نورالله قادری» فرمانده پایگاه ۲۰۷ ارتش، ژنرال ها، مدیران و آمرین شعبات پایگاه ۲۰۷ ارتش، افسران و...