آمادگی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات در غوریان

آمادگی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات در غوریان

بر بنیاد گزارشات مقامات محلی در غوریان آمادگی‌های لازم به منظور تامین امنیت روزهای انتخابات در ولسوالی غوریان گرفته شده است.   فرهاد خادمی، ولسوال غوریان با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته است که آمادگی‌ها برای...