نیروی هوایی افغان تا سال ۲۰۲۱ کاملا مجهز میشود

 نیروی هوایی افغان تا سال ۲۰۲۱ کاملا مجهز میشود

مقام‌ها در وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون می‌گویند که قرار دادی به ارزش نزدیک به ۵۰ میلیون دالر جهت تجهیز نیروی هوایی افغانستان و برخی از کشورهای دیگر به امضا رسانده اند.   وزارت دفاع آمریکا با نشر...