۸۰۰ نیروی آمریکایی به افغانستان اعزام می‌شوند

۸۰۰ نیروی آمریکایی به افغانستان اعزام می‌شوند

نظامیان آمریکایی با نشر اعلامیه‌ی از اعزام ۸۰۰ مشاور نظامی آمریکایی به افغانستان خبر می‌دهند.   در این اعلامیه آمده است که این افراد در خطوط نخست نبرد به نظامیان افغانستان مشاوره خواهند داد. ازسویی‌هم، برخی...