اتحادیه اروپا هزینه یک نیروی ضد هراس‌افگنی را در آفریقا می‌پردازد

اتحادیه اروپا هزینه یک نیروی ضد هراس‌افگنی را در آفریقا می‌پردازد

پس از درخواست چندین کشور آفریقایی مبنی بر جلوگیری از گسترش فعالیت اسلام‌گراهای افراطی، اتحادیه اروپا با پرداخت بیش از ۵۰ میلیون یورو برای تامین بودجه یک نیروی نظامی مشترک در این قاره موافقت کرده است. سربازانی از...