نخستین نیروگاه برق بادی – خورشیدی در هرات به بهره برداری رسید

نخستین نیروگاه برق بادی – خورشیدی در هرات به بهره برداری رسید

نخستین و بزرگترین نیروگاه برق بادی- خورشیدی در ولایت هرات امروز با حضور انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به بهره برداری رسید. انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید که ابن پروژه با هزینه  بیش از ۳ میلیون...