کار ساخت نخستین نیروگاه تولید برق در ولایت هرات ۹۰ درصد پیش رفته است

کار ساخت نخستین نیروگاه تولید برق در ولایت هرات ۹۰ درصد پیش رفته است

کار ساخت نخستین نیروگاه تولید برق در ولایت هرات ۹۰ درصد پیش رفته است.   نور احمد بارز، رییس عمومی حوزه دریایی هری‌ رود – مرغاب با بیان این مطلب گفته است که تاکنون بیش از پنج هزار تخته سولر در این نیروگاه نصب شده...