هکرهای روسی در تلاش نفود به کامیپوترهای یک نیروگاه برق در امریکا

هکرهای روسی در تلاش نفود به کامیپوترهای یک نیروگاه برق در امریکا

مقام‌های ورمونت می‌گویند در حال همکاری با نهادهای دولتی برای پیشگیری از نفوذ هکرها به سیستم کنترل نیروگاه اند. مسئولان یک نیروگاه برق در ایالت ورمونت آمریکا می‌گویند روی یکی از کامپیوترهای دستی خود کدهای...