سوء استفاده از نیروهای ضد شورش در بادغیس

سوء استفاده از نیروهای ضد شورش در بادغیس

خبرها حاکی از آنست که از یک سال به این‌طرف، زورمندان در ولایت بادغیس قطعه ضد شورش را به کنترول خود گرفته و از آن استفاده شخصی می‌کردند   قطعه امن عامه یا ضد شورش  یک سال پیش به اساس تشکیل پلیس فرماندهی امنیه ولایت...