شمار نیروهای ویژه ارتش سه برابر افزایش می‌یابد

شمار نیروهای ویژه ارتش سه برابر افزایش می‌یابد

شمار نیروهای ویژه ارتش ملی سه برابر افزایش می‌یابد؛ محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع با بیان این مطلب گفته که یک پایگاه تازه ارتش ایجاد خواهد شد.   شمار نیروهای ویژه ارتش ملی، به تناسب عملیات این  نیروها علیه...