درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی گرشک کماکان ادامه دارد

درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی گرشک کماکان ادامه دارد

درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی گرشک کماکان ادامه دارد   مقام‌ها در ادارۀ محلی هلمند گفته‌اند که درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح در ولسوالی گرشک این ولایت تاکنون کماکان ادامه دارد. عمر زواک...