پاسخ تلخ نیروهای حکومتی در پکتیا به طالبان

پاسخ تلخ نیروهای حکومتی در پکتیا به طالبان

نیروهای امنیتی در پکتیا به طالبان پاسخ تلخی دادند   وزارت داخله خبرداده است که نیروهای امنیتی روز گذشته یک حمله‌ی طالبان را در ولسوالی سروبی ولایت پکتیا عقب زده اند . در پی این اقدام تدافعی یا "ضدحمله" نیروهای امنیتی...