نیروهای ایتالیایی به کمک خانواده‌های فقیر در ولسوالی گذره شتافتند

نیروهای ایتالیایی به کمک خانواده‌های فقیر در ولسوالی گذره شتافتند

نیروهای ایتالیایی به کمک خانواده‌های فقیر در ولسوالی گذره ولایت هرات شتافتند. نعیم غیور، مدیر استخبارات فرماندهی زون انصار می‌گوید بیش از ۵۰۰ بسته موادغذایی به خانواده‌های فقیر ولسوالی گذره توزیع شد. غیور می‌افزاید...