کمبود نیروهای امنیتی در غوریان هرات چالش جدی برای مبارزه با قاچاقچیان

کمبود نیروهای امنیتی در غوریان هرات چالش جدی برای مبارزه با قاچاقچیان

کمبود نیروهای امنیتی در ولسوالی غوریان هرات، چالشی جدی برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در این ولسوالی عنوان می‌شود. عبدالکریم زاهد، ولسوال غوریان می گوید، تشکیلات این ولسوالی به اندازه‌ای نیست که با قاچاقچیان مواد...