نیروهای امنیتی در غرب افغانستان تقویت می‌شوند

نیروهای امنیتی در غرب افغانستان تقویت می‌شوند

مقام‌ها می‌گویند که نیروهای امنیتی و دفاعی در غرب  کشور با همکاری نیروهای بین المللی آموزش ، تجهیزو تقویت خواهند شد.   «ژنرال برونو» که مسئولت فرماندهی حمایت قاطع در زون غرب افغانستان را به عهده دارد در دیدار با والی...