تقدیر نیروهای امنیتی از سوی شورای ولایتی هرات

تقدیر نیروهای امنیتی از سوی شورای ولایتی هرات

امروز اعضای شورای ولایتی هرات طی محفلی در مقر ساختمان این اداره از نیروهای امنیتی با اعطای تقدیرنامه بخاطر تامین امنیت افتتاح پروژه تاپی تقدیر به عمل آوردند. در محفل تقدیر از نیروهای امنیتی والی هرات مقام های نیروهای...