نیروهای امنیتی در حال پس گیری جانی خیل پکتیا هستند

نیروهای امنیتی در حال پس گیری جانی خیل پکتیا هستند

نیروهای امنیتی در حال پس گیری جانی خیل پکتیا هستند   وزارت دفاع کشورمی‌گوید که نیرو‌های امنیتی در عملیات پس‌گیری کامل ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا در حالی پیشروی اند. به اساس گزارش‌ها، طالبان مسلح به روز سه شنبه...