نیروهای امنیتی از وقوع یک انفجار در ولسوالی پشتون زرغون هرات جلوگیری کردند

نیروهای امنیتی از وقوع یک انفجار در ولسوالی پشتون زرغون هرات جلوگیری کردند

نیروهای امنیتی از وقوع یک انفجار در ولسوالی پشتون زرغون هرات جلوگیری  کردند. فرماندهی امنیه هرات با نشر خبرنامه ای گفته است که این نیروها یک حلقه ماین دست ساز را که دریک موتر نظامی در منطقه کشک سیروان  این ولسوالی کار...