نیروهای کماندو در هرات یک فرمانده شورشی را بازداشت کردند

نیروهای کماندو در هرات یک فرمانده شورشی را بازداشت کردند

گل آقا یک تن از مخالفین حکومت شب گذشته توسط نیروهای کماندو در غرب کشور باز داشت شد. مهدی قادری سخنگوی نیروهای کماندو در غرب کشور گفت: "گل آقا که از چندی پیش تحت تعقیب استخبارات نیروهای کماندو قرار داشت در نهایت شب گذشته...