نیروهای پولیس محلی به‌موقع حمایت لوژیستکی دریافت نمی‌کنند

نیروهای پولیس محلی به‌موقع حمایت لوژیستکی دریافت نمی‌کنند

اداره سر مفتش ویژه ایالات‌متحده برای افغانستان یا سیگار می‌گوید که پولیس محلی کشور حمایت‌های لوجستیکی و اکمالات خود را به‌موقع دریافت نمی‌کنند و یا در موارد حقوق این نیروهای جنگی پای مال می‌شود. سیگار بابیان این...