نیروهای هند و پاکستان بار دیگر در کشمیر درگیر شدند

نیروهای هند و پاکستان بار دیگر در کشمیر درگیر شدند

ارتش پاکستان گفته است که نیروهای ارتش هند "بدون دلیل" از مرز این کشور عبور کرده و با نیروهای پاکستانی درگیر شده اند. در عین زمان پاکستان از بیرون کردن یک زیردریایی هندی از آب های تحت قلمروش با اعمال "فشار" خبر می دهد. در یک...