درگیری طالبان با نیروهای مرزی تاجیکستان

درگیری طالبان با نیروهای مرزی تاجیکستان

سازمان امنیت ملی تاجیکستان طی خبری از درگیری طالبان با نیروهای مرزی این کشور خبر داد. در این خبر آمده است: این درگیری زمانی رخ داد که یک گروه نه نفره طالبان در جریان عبور از رودخانه آمو دریا واقع در مرزهای شمالی دو کشور- با...