نیروهای مرزی هرات: حمله طالبان در ولسوالی زنده جان را ناکام ساختیم

نیروهای مرزی هرات: حمله طالبان در ولسوالی زنده جان را ناکام ساختیم

طالبان بامداد امروز برشماری از سربازان پولیس در ولسوالی زنده جان هرات حمله کردند و بیشتر از ساعت با نیروهای امنیتی درگیر بودند. محمد جمعه عدیل فرمانده زون ۷۰۵ سرحدی در هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که ساعت ۸: ۳۰ بامداد...