نیروهای مخالف سوریه شهر حلفایا را تصرف کردند

نیروهای مخالف سوریه شهر حلفایا را تصرف کردند

نیروهای مخالف دولت سوریه، در یک حمله بزرگ، شهر استراتژیک حلفایا، در ولایت حما را به تصرف خود درآوردند. روز گذشته نیروهای تندروی جندالاقصی به همراه ارتش آزاد سوریه در نبردی شبانه با نیروهای ارتش سوریه و نیروهای حامی دولت...