نیروهای لیبی برای بازپس گیری شهر سرت ناکام ماندند

نیروهای لیبی برای بازپس گیری شهر سرت ناکام ماندند

نیروهای وفادار به دولت لیبی می گویند برای بازپس گیری شهر ساحلی سرت با مقاومت شدید افراد گروه داعش روبرو شده اند. ردا عیسی سخنگوی نیروهای وفادار به دولت لیبی روز گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که افراد داعش در آخرین...