نیروهای عراقی نزدیک دروازه های شهر موصل

نیروهای عراقی نزدیک دروازه های شهر موصل

نیروهای شرکت کننده در نبرد بزرگ موصل متشکل از ارتش عراق، پیشمرگه های کرد و داوطلبان توانستند با آزادسازی روستای گوگچلی در نزدیکی شهر موصل، به مسافتی کمتر از یک کیلومتری شهر برسند. نیروهای ویژه عراقی نیز به دروازه های...