نیروهای عراقی روستاییان را شکنجه کردند و کشتند

نیروهای عراقی روستاییان را شکنجه کردند و کشتند

سازمان عفو بین الملل می گوید گزارش هایی دریافت کرده دایر بر این که مردانی در لباس پولیس فدرال عراق ساکنان روستاهایی در جنوب موصل را شکنجه کرده و کشته اند. شواهد جمع آوری شده توسط این گروه حاکیست که تا شش نفر از ساکنان...