بزرگداشت از روز نیروهای امنیتی و دفاعی در افغانستان

بزرگداشت از روز نیروهای امنیتی و دفاعی در افغانستان

همزمان با بزرگداشت از روز نیروهای امنیتی و دفاعی، مسئولان در وزارت دفاع ملی کشور گفته‌اند که تاهنوز چالش‌ها در بخش نیروهای هوایی کشور وجود دارد. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی کشور از جامعه جهانی می‌خواهد که در...