نیروهای امنیتی در شهر لشکرگاه تقویت شدند

نیروهای امنیتی در شهر لشکرگاه تقویت شدند

حکومت افغانستان صدها سرباز را به شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فرستاده است تا شورشیان طالبان را از این شهر استراتژیک عقب بزنند. روز گذشته طالبان بر این شهر حمله کردند و ۱۰ پولیس و چهار فرد ملکی را به قتل رساندند. حمله روز...