نیروهای امنیتی افغان آماده واکنش به حملات راکتی پاکستان

نیروهای امنیتی افغان آماده واکنش به حملات راکتی پاکستان

مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که در مناطق دور دست خط دیورند، شمار زیادی از نیروهای دفاعی کشور جا به جا شده اند و در صورتی که از حکومت مرکزی دستوری دریافت کنند در واکنش به راکت پراگنی پاکستان، اقدام مشابه برضد این کشور...