نیروهای افغان در بخش کنترل کننده‌های تاکتیکی جنگ از سوی ناتو آموزش می‌بینند

نیروهای افغان در بخش کنترل کننده‌های تاکتیکی جنگ از سوی ناتو آموزش می‌بینند

ناتو نیروهای افغان را در بخش کنترل کننده های تاکتیکی در جنگ آموزش می دهد. بعد از هدف قرار گرفتن نیروهای امنیتی و غیر نظامی از سوی نیروهای هوایی داخلی و خارجی که گفته می شد این حملات به دلیل اطلاعات اشتباه صورت گرفته است...