نیروهای ازبکستانی در پی حادثه قزاقستان در مرز دو کشور مستقر شدند

نیروهای ازبکستانی در پی حادثه قزاقستان در مرز دو کشور مستقر شدند

نماینده کمیته حفاظت از مرزهای دولتی ازبکستان وابسته به خدمات امنیت ملی این کشور اعلام کرد: "در پی تیراندازی‌های روز گذشته در آلماتی، مرزبانان ازبکستان ضمن تبادل اطلاعات با همکاران قزاق خود، نظارت و کنترل بر اوضاع...