نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یک افسر پولیس را در کابل کشتند

نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یک افسر پولیس را در کابل کشتند

وزارت داخله اعلام کرد، یک‌تن از منسوبان پولیس در درگیری با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مقابل دروازه وزارت تجارت و صنایع کشته‌شده است. در خبرنامه انتشاریافته این وزارت آمده است، یکی از منسوبان پولیس روز گذشته...